Tags : jawara kerang

Kuliner Video

Jawara Kerang Saos Padang

Resto seafood Jawa Kerang, yang berada di Jl Raya Parung, Kabupaten Bogor ini terkenal dengan menu kerang rebus dengan aneka saos. Salah satu menu andalannya adalah kerang hijau rebus saos padang. Yang istimewa adalah, kerang di sini fresh. Daging kenyal. Tidak berbau. Dan rasanya sangat lezat.Read More

Feature Kuliner

Jawara Kerang, Cobalah Sekarang

Jayakarta News – Rupa neka makanan laut. Ada ikan, udang, kepiting, juga cumi-cumi. Jangan lupa aneka kerang. Sekalipun Anda penggemar seafood, belum tentu hafal nama-nama kerang yang lazim dijadikan hidangan. Di antara sekian banyak jenis kerang, setidaknya ada dua yang cukup familiar: Kerang darah dan kerang hijau. Dua jenis kerang inilah yang hampir bisa dipastikan […]Read More